Yetkinlik 4.0 | Competency 4.0

This article is about Competency 4.0 published originally in Harvard Business Review Turkey Blog on 26.09.2017. Bu yazımızın aslı ve tamamı, 26.09.2017 tarihinde Harvard Business Review Türkiye Blog‘ta yayınlanmıştır. Aşağıda bazı alıntılar yer almaktadır. Bundan önceki yazımızda (Bu Fabrika’da İnsanlar Nerede?), Endüstri 4.0’ın geleceğin iş dünyasına ve geleceğin mesleklerine olan etkisini tartışmış, teknolojinin işimizi elimizden almasından korkmak

Continue Reading

Human in the Dark Factory | Karanlık Fabrikalarda İnsanlar Nerede?

This article is about Industry 4.0 and future of jobs, and published originally in Harvard Business Review Turkey Blog on 22.11.2016. Bu yazımızın aslı ve tamamı, 22.11.2016 tarihinde Harvard Business Review Türkiye Blog‘ta yayınlanmıştır. Aşağıda bazı alıntılar yer almaktadır. Önce su ve buhar gücü vardı. Bunu elektrik, montaj hatları, sonrasında da otomasyon izledi. Şimdi ise dördüncü endüstri devrimine

Continue Reading