Overview

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin ivme kazanmasını sağlamak için, Ar-Ge yönetim uygulamalarının karşılaştırılmasına, Ar-Ge uygulamaları arasında iyi örneklerin ve ortak sorunların ortaya çıkarılmasına ve Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdüren ArGeMİP için

Genel Sekreter arayışımız bulunmaktadır.

Sorumlulukları 

 • Ar-GeMİP’in yıllık faaliyetlerinin planlanması,
 • Planlanan faaliyetler için gerekli kaynak ve bütçe planlarının yapılması, koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi,
 • Ar-GeMİP’in üye sayısının arttırılması için gerekli tüm faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Ar-GeMİP paydaşları olan Ar-Ge Merkezleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, Araştırma Kurumları ve Üniversitelerle ilişkiler kurulması, işbirlikleri oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Ar-GeMİP üyelerine ve yürütme kuruluna tüm faaliyetlerle ilgili olarak periyodik bilgilendirme yapılması.

Aranan özellikler

 • İyi derecede iletişim ve organizasyon becerisi,
 • Ar-Ge konularında bilgi ve tecrübe,
 • 15 yıl ve üzeri iş tecrübesi,
 • Seyahat kısıtlaması olmaması,
 • Mühendislik alanında Yüksek Lisans veya Doktora derecesi tercih sebebidir,
 • İyi derecede İngilizce tercih sebebidir,
 • Benzer bir STK’da iş tecrübesi tercih sebebidir.

ArGeMİP Websitesi: http://www.argemip.org/tr

Başvuru: “info@shr-consulting.com”